Coachen

Coachen

Een onderdeel van de begeleiding is het coachen

Het werken aan vooraf afgesproken doelen

Wanneer je toe bent om andere stappen te gaan zetten in werk, privé, sociale omgeving is NLP een manier om je bewust te worden van je doelen en de stappen die daar voor nodig zijn. Met NLP werk je met al je zintuigen om je af te stemmen opdat wat voor jou klopt.
Je zult merken hoe positief dat zowel mentaal als fysiek doorwerkt.